Uued kursused projektis “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018 -2020”

comments Uued kursused projektis “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018 -2020” kommenteerimine on välja lülitatud
By , 28. veebruar 2019 11:37

2019. a I poolaastal toimuvad Alu Rahvaõpistus Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projektide raames  sihtgrupile tasuta koolitused:

Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) kursused:
ORIENTEERUMINE INTERNETI INFOMAASTIKUL (30 akad tundi), algusega 08.04.2019 (tunniplaan) õppekava SIIN
MINA KUI ÕPPIJA (40 akad tundi), algusega 07.03.2019 (tunniplaan), õppekava SIIN

Projekti „Ettevõtlik õppija“ (nr 2014-2020.1.06.16-0063) kursus
ETTEVÕTLIK ÕPPIJA (40 ak tundi), algusega 03.04.2019 (tunniplaan), õppekava SIIN

Koostööprojekt „Meie aja võtmepädevused“

comments Koostööprojekt „Meie aja võtmepädevused“ kommenteerimine on välja lülitatud
By , 23. jaanuar 2019 12:13

1. Koolitus „Motivatsiooni leidmine läbi suhtlemise“
48 ak tundi, 26.01.2019 – 4.05.2019

Ajakava: L, 26.01, L, 9.02; R, 22.03 ja L 23.03; R 27.04 ja L 4.05.
Kellaajad on kõigil päevadel 10.00-17.00.

Koolituse eesmärk on suurendada sihtrühma motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu leidmiseks, täiendada suhtlemis- ja konfliktides käitumise oskusi, aidata parandada õpihoiakuid ja suurendada huvi elukestva õppe võimalustest.

Sihtgrupp on madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemise võimaldamiseks pakutakse projekti raames lapsehoiuteenust, vanemate koolitusel viibimise ajal.

Koolitusel õpitakse, kuidas ennetada konfliktseid olukordi ja neid vajadusel lahendada ning kuidas saavutada usalduslik side kaasinimestega. Koolituse läbijad oskavad enesemotivatsiooni suurendada ja eesmärke seada ning teha koostööd. Saadakse teadmisi, kuidas kasutada efektiivseid õpistrateegiaid ning analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi, kui ka ebaõnnestumisi ning maandada stressi.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Alice Aaso töötab igapäevaselt lapsehoidja /tugiisikuna ja õpetajana lasteaias. Alice on töötanud 4-aastat erihoolekandes ja omab laialdast kogemust antud valdkonnas.
Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotisaaltöö erialal.

Helly Käo on Lapsepõlv OÜ juhatuseliige ja lapsehoidja. Ta on lõpetanud 2015. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis erilise- ja erivajaduste lapsehoidmise eriala. Helly õpib 3. kursusel tegevusteraapiat ja töötab tegevusterapeudi assistendina. Tegeleb lastega vanuses 2-12 eluaastat.

Anita Baumbach on Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammi VEPA Käitumisoskuste Mäng arendamine ja haldamine projektijuht. Tal on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduskonna, hariduse juhtimise magistrikraad. Ta on Eesti Superviisorite ja Coachide Ühingu, kaasliige.

Kursuse juhendaja:

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Registreerimine ja info: janne@lastehoid.ee, tel 5904 7872.

 

2. Koolitus „Uued oskused“
24 ak tundi, 16.-24.08. 2019

Ajakava 2019. 16, 17, 23, august Raplas Sulupere 7 ja 24. august Kabalas.
Kellaajad on kõigil päevadel 10.00-16.00.
Koolitus kestab 24 ak. tundi, millest 18 ak.h on interaktiivse loengu vormis ja 6 ak.h on praktilist õpet.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud oskused ja teadmised projektide kirjutamisest/juhtimisest, suurendanud oma teadlikkust töö- ja kogukonnaelus aktiivselt kaasa lüüa ning parandanud oma oskusi töökohas ja koduses majapidamises stressivabamalt toime tulla.

Sihtgrupp on madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemise võimaldamiseks pakutakse projekti raames lapsehoiuteenust, vanemate koolitusel viibimise ajal.

Koolituse läbinu:

  • Teab meeskonna toimimise põhimõtteid ja tunneb meeskonnatöö edendamise tehnikaid;
  • Oskab anda tagasisidet meeskonnaliikmetele ning analüüsida oma tegevust ja käitumist olukorras;
  • Oskab integreerida oma tegevust;
  • Oskab valida sobivaid, loodusele säästlikke puhastusvahendeid ning tunneb koristusvahendeid;
  • Üldjoontes koostada töökoha või maja koristusplaani;
  • Tunneb õigeid ergonoomilisi töövõtteid.

Õppemeetodid: Vestlusring, loeng, grupiarutelud, praktilised harjutused. Pearõhk on kogemusõppel.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Rita Vaher on töötanud aastaid puhastusteenindajana ning eripuhastustööde spetsialistina. Ligi 10-aastat on ta olnud Järvamaa KHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja praktiliste tööde juhendaja. Tal omab 2011. aastast Järvamaa KHK, puhastustööde juhi viienda taseme õpetaja kutset.  Rita on omandanud 2015.aastal TÜ kutseõpetaja viienda taseme ning täiendab end pidevalt erinevatel erialastel koolitustel.

Karin Õunap omab Eesti Põllumajandusülikool/Tartu Ülikooli kodumajanduse eriala, õpetajakoolituse magistrikraadi. Ta on lõpetanud ka Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli, kodumajanduse õpetaja eriala. 2017.aastal omandas Karin Järvamaa KHK puhastustööde juhi 5. taseme kutseõppe tunnistuse puhastusteenindaja-juhendajana. K. Õunap on alates 1996.aastast olnud õpetaja, millest viimased aastad Tartu KHK ja Järvamaa KHK puhastusteeninduse kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitajana.

Jane Schelejev on lõpetanud 1999.aastal Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste eriala, magistrikraadiga. 2017.aastal lõpetas ta Tartu Ülikoolis pedagoogi 160-tunnise koolituse. Viimased viis aastat on ta Eidapere koolis õpetajana töötanud. Tal on meeskonna juhtimise kogemust üle 12 aasta, mille jooksul on ta loonud Raplasse mängutoa. Kuus aastat on Jane korraldanud ja koolitanud Perekeskuses Fookus, kus pakutakse tuge keerulistes olukordades inimestele. Perekeskus on ka sotsiaalne kokkusaamise koht lapsevanematele. Jane on ka Rapla vallavolikogu liige ja hariduskomisjoni esimees ning sotsiaalkomisjoni liige.

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Silvi Tarto on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal. Omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. Täiskasvanute koolitajana on tegev olnud aastast 2008. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Hetkel töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

Registreerimine ja info: janne@lastehoid.ee, tel 5904 7872.

Alu Rahvaõpistus 2019. aastal toimuvad kursused

comments Alu Rahvaõpistus 2019. aastal toimuvad kursused kommenteerimine on välja lülitatud
By , 14. november 2018 12:03

Alu Rahvaõpistu
Tegevusteate nr 200019
Keskkooli 1a,  Rapla
Tel 53747905; 4856438;
E-post: alu.rahvaopistu@mail.ee
Koduleht: www.alurahvaopistu.ee

 

Alu Rahvaõpistus toimuvad 2019. aastal järgmised kursused:

 

Lapsehoidja 240 h                                       11.03.2019 – 22.04.2019       1200 eurot

Lapsehoidja 240 h                                       30.09.2019 – 08.11.2019       1200 eurot

Lapsehoidja kursus järgib lapsehoidja kutsestandardi nõudeid. Sihtgrupiks on lastega tegelejad  ja koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste andmine ning täiendamine tööks lapsehoidjana. Kursus sisaldab esmaabikoolitust. Praktika toimub munitsipaal- ja eralastehoius. Kursuse lõpetanud saavad sooritada riikliku kutseeksami SA Kutsekoda. Lapsehoidja kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist   www.eswa.ee. Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 11 aastat.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

 

Lapsehoidja täiendkoolitus  120 h              11.03.2019 – 29.03.2019            720 eurot

Lapsehoidja täiendkoolitus  120 h              07.10.2019 – 25.10.2019            720 eurot

Sihtrühmaks on kutsetunnistusega lapsehoidjad, kellel on kohustus 5 aasta jooksul läbida 120 tunnine täiendkoolitus. Kursus järgib lapsehoidja kutsestandardi nõudeid. Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste täiendamine tööks lapsehoidjana. Kursus sisaldab esmaabikoolitust. Kursuse lõpetanud saavad lapsehoidja kutset taastõendada dokumentide alusel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist (www.eswa.ee) Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 11 aastat.  J. Liidik on 2006. aastal asutatud Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusmeti hankepartner puuetega laste tugiteenuse pakkumiseks.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

 

Lapse tugiisiku koolitus 180 h               18.03.2019 – 17.04.2019           1080 eurot

Lapse tugiisiku koolitus 180 h                01.10.2019 – 31.10.2019           1080 eurot

Sihtrühmaks on  isikud, es soovivad omandada teadmisi ja oskusi tugiisiku väljaõppeks ja hakata pakkuma tugiisiku teenust psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele lastele ja noortele.

Tugiisiku teenuse eesmärk on lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne. Õppekava sisaldab 40 õppetundi praktikat. Õppekava teemadega saab tutvuda siin.

Lektorid:

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 11 aastat. J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuse pakkumiseks.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö  eriala, töötab lapsehoidja ja tugiisikuna, täiskasvanute koolitaja kogemus

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

 

Sotsiaalhooldaja (sh avahooldus)   320  h             01.03.2019 – 26.04.2019       1280 eurot

Sotsiaalhooldaja (sh avahooldus)   320  h             02.09.2019 – 25.10.2019       1280 eurot

Sihtgrupiks on sotsiaalhooldajad, avahooldustöötajad, kes pakuvad hooldus- ja põetusteenust abivajaja kodus. Kursuse lõpetanu saab töötada kliendi koduhooldajana. Õppekava on koostatud vastavalt hooldustöötaja kutsestandardile ettevalmistuseks riiklikuks kutseeksamiks. Kursus sisaldab esmaabikoolitust, sotsiaalvaldkonna seadusandlust, eakate haigusi ja nende ravi, põetamistehnikat, psühholoogiat, tööd erivajadustega inimestega. Praktika toimub Rapla Hooldekeskuses, Raplamaa Haiglas või Tallinna Diakooniahaiglas.  Kursuse lõpetanutel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam Tallinnas (SA Kutsekoda) vastavalt hooldustöötaja, tase 3 või hooldustöötaja, tase 4 kutsele. Hooldustöötaja võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Bivian Rahumägi on õppinud 2000-2014 EELK Usuteaduste Instituudis, omab hooldustöötaja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitaja kogemus.

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad.

Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

Alu Rahvaõpistus toimuvad 2018. aasta II poolaastal järgmised kursused

comments Alu Rahvaõpistus toimuvad 2018. aasta II poolaastal järgmised kursused kommenteerimine on välja lülitatud
By , 28. mai 2018 09:42

Alu Rahvaõpistu

Tegevusteate nr 200019
Keskkooli 1a,  Rapla
Tel 53747905; 4856438
E-post: alu.rahvaopistu@mail.ee
Koduleht: www.alurahvaopistu.ee

 

Alu Rahvaõpistus toimuvad 2018. aasta II poolaastal järgmised kursused:

 

Lapsehoidja     240 h
24.09.2018 – 02.11.2018
1200 eurot

Lapsehoidja kursus järgib lapsehoidja kutsestandardi nõudeid. Sihtgrupiks on lastega tegelejad  ja koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste andmine ning täiendamine tööks lapsehoidjana. Kursus sisaldab esmaabikoolitust. Praktika toimub munitsipaal- ja eralastehoius. Kursuse lõpetanud saavad sooritada riikliku kutseeksami SA Kutsekoda. Lapsehoidja kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist   www.eswa.ee. Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 11 aastat.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

 

Lapsehoidja täiendkoolitus  120 h
24.09.2018 – 12.10.2018
720 eurot

Sihtrühmaks on kutsetunnistusega lapsehoidjad, kellel on kohustus 5 aasta jooksul läbida 120 tunnine täiendkoolitus. Kursus järgib lapsehoidja kutsestandardi nõudeid. Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste täiendamine tööks lapsehoidjana. Kursus sisaldab esmaabikoolitust. Kursuse lõpetanud saavad lapsehoidja kutset taastõendada dokumentide alusel Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist (www.eswa.ee) Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 11 aastat.  J. Liidik on 2006. aastal asutatud Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusmeti hankepartner puuetega laste tugiteenuse pakkumiseks.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

 

Lapse tugiisiku koolitus 180 h
01.10.2018 – 31.10.2018

1080 eurot

Sihtrühmaks on  isikud, es soovivad omandada teadmisi ja oskusi tugiisiku väljaõppeks ja hakata pakkuma tugiisiku teenust psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele lastele ja noortele.

Tugiisiku teenuse eesmärk on lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne. Õppekava sisaldab 40 õppetundi praktikat. Õppekava teemadega saab tutvuda siin.

Lektorid: Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  Ridiradiralla OÜ lapsehoidja ja tugiisik, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 11 aastat. J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuse pakkumiseks.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse. Töötanud üle kümne aasta logopeedina ja nõustajana, osaleb programmis „Tagasi kooli“, on Eesti Eripedagoogide Liidu ja Eesti Logopeedide Ühingu liige, osales Eripedagoogide Liidu esindajana uue PGS-i eriõpetuse väljatöötamisel.

Kaja Leppik on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala, Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja ja õppenõustaja, puudega lapse vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

 

Sotsiaalhooldaja (sh avahooldus)    320  h
04.09.2018 – 26.10.2018
1280 eurot

Sihtgrupiks on sotsiaalhooldajad, avahooldustöötajad, kes pakuvad hooldus- ja põetusteenust abivajaja kodus. Kursuse lõpetanu saab töötada kliendi koduhooldajana. Õppekava on koostatud vastavalt hooldustöötaja kutsestandardile ettevalmistuseks riiklikuks kutseeksamiks. Kursus sisaldab esmaabikoolitust, sotsiaalvaldkonna seadusandlust, eakate haigusi ja nende ravi, põetamistehnikat, psühholoogiat, tööd erivajadustega inimestega. Praktika toimub Rapla Hooldekeskuses, Rapla Haiglas või Tallinna Diakooniahaiglas.  Kursuse lõpetanutel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam Tallinnas (SA Kutsekoda) vastavalt hooldustöötaja, tase 3 või hooldustöötaja, tase 4 kutsele. Hooldustöötaja võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase.

Vaike Leola on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika, psühholoogia dotsent, erialast tööstaaži 44 aastat, täiskasvanute koolitajana andragoogi 7 tase.

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Bivian Rahumägi on õppinud 2000-2014 EELK Usuteaduste Instituudis, omab hooldustöötaja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitaja kogemus.

 

Raamatupidamine     algajatele        60 h     24.09.2018 – 05.10.2018    360 eurot
Raamatupidamine     edasijõudnutele    60 h    08.10.2018  – 19.10.2018    360 eurot

Raamaatupidamise kursus on inimestele, kes tahavad hakata tegelema raamatupidamisega, kuid puudub eelnev kogemus või on töötanud raamatupidajana ja soovib oma teadmisi värskendada. Õppeprogramm käsitleb bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruannete koostamist ning rakendatakse raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva pilveversiooni ja Merit Palk.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektor: Eve Haggi lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse finantsanalüüsi  eriala, täiskasvanute koolitaja pikaaegne kogemus.

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad.

Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

Alu Rahvaõpistus toimuvad 2018. aasta I poolaastal järgmised kursused

comments Alu Rahvaõpistus toimuvad 2018. aasta I poolaastal järgmised kursused kommenteerimine on välja lülitatud
By , 31. detsember 2017 12:54

Sotsiaalhooldaja (sh avahooldus)  

320  h   

02.05.2018 – 20.06.2018    

1280 eurot

Sihtgrupiks on sotsiaalhooldajad, avahooldustöötajad, kes pakuvad hooldus- ja põetusteenust (ka vanurihooldust) kliendi kodus kodustes tingimustes.  Õppekava on koostatud vastavalt sotsiaalhooldaja kutsestandardile ettevalmistuseks riiklikuks kutseeksamiks. Kursus sisaldab esmaabikoolitust, sotsiaalvaldkonna seadusandlust, vanurite haigusi ja nende ravi, põetamistehnikat ja psühholoogiat.  Praktika toimub Rapla Hooldekeskuses, Rapla Haiglas või Tallinna Diakooniahaiglas.  Kursuse lõpetanutel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam Tallinnas (SA Kutsekoda). Kursuse lõpetanu saab töötada kliendi koduhooldajana.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 aste, koolitajana staaži 14 aastat.

Vaike Leola on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika, psühholoogia dotsent, erialast tööstaaži 44 aastat, täiskasvanute koolitajana andragoogi 7 tase.

Anne-Ly Reede on  lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala, täiskasvanute  koolitajana staaži 13 aastat.

 

Arvutikursus algajatele 40 h           

14.03.2018 – 23.03.2018      

400 eurot        

 

Kursuse eesmärk on anda koolitusel osalejatele eelkõige arvutialane praktiline õpe arvestades kursuslaste eripära. Sihtrühmaks on tööotsijad, kes vajavad tööle saamiseks arvutialast alg- või täiendõpet, kui varasemast õppest on palju aega möödas.

Kursusel osaleja omandab arvuti käsitsemise põhioskused, teadmised tekstitöötlusest ja tabelarvutusest ning interneti kasutamise oskuse info leidmiseks, suhtlemiseks ja igapäevaseks asjaajamiseks. Kursuse õppekavaga saab lähmalt tuvuda siin.

Koolitaja on Katrin Talu. Täiskasvanute koolitaja staaži 9 aastat.

 

Lapsehoidja

240 h            

01.03.2018 –12.04.2018       

1200 eurot

 

Lapsehoidja kursus järgib lapsehoidja kutsestandardi nõudeid. Sihtgrupiks on lastega tegelejad ja koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste andmine ning täiendamine tööks lapsehoidjana. Kursus sisaldab esmaabikoolitust. Praktika toimub munitsipaal- ja eralastehoius. Kursuse lõpetanud saavad sooritada riikliku kutseeksami Tallinnas (SA Kutsekoda). Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja II kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 8 aastat. J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustuse Ameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuse pakkumiseks.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase, koolitajana staaži 13 aastat.

 

Lapse tugiisiku koolitus                  

180 h             

12.03.2018 –12.04.2018       

1080 eurot

 

Sihtrühmaks on  isikud, es soovivad omandada teadmisi ja oskusi tugiisiku väljaõppeks ja hakata pakkuma tugiisiku teenust psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele lastelae ja noortele.

Tugiisiku teenuse eesmärk on lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne. Õppekava sisaldab 40 õppetundi praktikat. Õppekava teemadega saab tutvuda siin.

Lektorid: Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase, koolitajana staaži 14 aastat.

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja II kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitajana staaži 8 aastat. J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustuse Ameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuse pakkumiseks.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse. Töötanud üle kümne aasta logopeedina ja nõustajana, osaleb programmis „Tagasi kooli“, on Eesti Eripedagoogide Liidu ja Eesti Logopeedide Ühingu liige, osales Eripedagoogide Liidu esindajana uue PGS-i eriõpetuse väljatöötamisel.

Kaja Leppik on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala, Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja ja õppenõustaja, puudega lapse vanem.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  Ridiradiralla OÜ lapsehoidja ja tugiisik, puuetega laste vanem.

 

Sotsiaalhooldaja                                          

320  h   

08.03.2018 – 20.04.2018    

1280 eurot

 

Sihtgrupiks on sotsiaalhooldajad, koduhooldajad, ettevõtjad. Õppekava on koostatud vastavalt sotsiaalhooldaja kutsestandardile ettevalmistuseks riiklikuks kutseeksamiks. Kursus sisaldab esmaabikoolitust, sotsiaalvaldkonna seadusandlust, vanurite haigusi ja nende ravi, põetamistehnikat ja psühholoogiat.  Praktika toimub Rapla Hooldekeskuses või Tallinna Diakooniahaiglas.  Kursuse lõpetanutel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam Tallinnas (SA Kutsekoda). Kursuse lõpetanu saab töötada kliendi koduhooldajana.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 aste, koolitajana staaži 14 aastat.

Vaike Leola on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika, psühholoogia dotsent, erialast tööstaaži 44 aastat, täiskasvanute koolitajana andragoogi 7 tase.

Anne-Ly Reede on  lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala, täiskasvanute  koolitajana staaži 13 aastat.

 

Raamatupidamine    algajatele

60 h    

19.02.2018 – 02.03.2018

360 eurot

Raamatupidamine    edasijõudnutele

60 h    

12.03.2018 – 23.03.2018    

360 eurot

 

Raamaatupidamise kursus on inimestele, kes tahavad hakata tegelema raamatupidamisega, kuid puudub eelnev kogemus või on töötanud raamatupidajana ja soovib oma teadmisi värskendada. Õppeprogramm käsitleb bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruannete koostamist ning rakendatakse raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva pilveversiooni ja Merit Palk.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektor: Eve Haggi lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse finantsanalüüsi  eriala, tööstaaži erialal 26 aastat, täiskasvanute koolitajana staaži 15 aastat.

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad.

Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

Panorama Theme by Themocracy