Alu Rahvaõpistu koolitused

Alu Rahvaõpistu koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijatele mõeldud ESF struktuuritoetuse projektides:

  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019)
    • Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.
  • Ettevõtlik õppija (2016-2019)
    • Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.
  • Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019)
    • Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks.
  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 – projekt algab 2018. aastal

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

 

Alu Rahvaõpistu koolituskeskus on MTÜ Võluvõru partneriks projektis nr 2014-2020.1.06.18-0086 „Meie aja võtmepädevused“ .

Projekti periood: 01.09.2018 – 30.06.2020

Täpsem info www.voluvoru.eu

Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks.

Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.