Avaleht

MTÜ Alu Rahvaõpistu Selts on täienduskoolitusasutuse pidaja, kellel on esitatud majandustegevusteade ja kellel on täiskasvanute täienduskoolituse läbiviimise pikaajaline kogemus. Alu Rahvaõpistu on MTÜ Alu Rahvaõpistu Seltsi täiskasvanute koolitusasutus alates 1999. Alu Rahvaõpistu tegeleb vabaharidusliku ja tööalase koolituse läbiviimisega teenindades kogu Rapla maakonda. Meie põhieesmärgiks on pakkuda täiskasvanuile võimalust täiendada ja arendada oma teadmisi ning oskusi tööturul. Õppimisvalmidus, kiire orienteerumisvõime ja paindlikkus on tänapäeva maailmas hädavajalikud. Soovime, et elukestva õppe idee oleks kõigile kättesaadav sõltumata tema vanusest. Loodame, et meie poolt pakutavad koolitused annavad eluks ja tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis motiveeriks õpinguid jätkama ja annaks enesekindlust otsimaks uusi suundi elus.
Alu Rahvaõpistu Selts on Eesti Vabaharidusliidu liige Rapla maakonnast, kellel on pikaajaline täiskasvanute koolitamise ja projektides osalemise kogemus. Koolituskeskus on elukestva õppe edendaja kogukonnas, kelle sihtrühma hulgas on ka vähemate võimalustega täiskasvanud. Koolituskeskus on osalenud EVHL-i riigisiseste ja rahvusvaheliste õpikoostöö projektide tegevustes.

Alu Rahvaõpistu on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
2017. aastast osaleme koostööpartneritena Eesti Vabaharidusliidu poolt läbiviidavates ESF projektides 2016-2020. Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.