Alu Rahvaõpistus 2020. aastal toimuvad kursused

By , 22. jaanuar 2020 11:02

Alu Rahvaõpistu
Tegevusteate nr 208325
Keskkooli 1a,  Rapla
Tel 53747905; 4856438;
E-post: alu.rahvaopistu@mail.ee
Koduleht: www.alurahvaopistu.ee

 

Hooldustöötaja (sh avahooldus)
320  h
23.03.2020 – 15.05.2020
1280 eurot

Sihtgrupiks on sotsiaalhooldajad, avahooldustöötajad, kes pakuvad hooldus- ja põetusteenust hoolekandeasutuses või abivajaja kodus. Kursuse lõpetanu saab töötada kliendi koduhooldajana. Õppekava on koostatud vastavalt hooldustöötaja kutsestandardile, mis annab ettevalmistuse riiklikuks kutseeksamiks. Kursus sisaldab esmaabikoolitust, sotsiaalvaldkonna seadusandlust, eakate haigusi ja nende ravi, põetamistehnikat, psühholoogiat, tööd erivajadustega inimestega. Praktika toimub Rapla Hooldekeskuses, Raplamaa Haiglas või Tallinna Diakooniahaiglas. Kursuse lõpetanutel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam Tallinnas (SA Kutsekoda) vastavalt hooldustöötaja, tase 3 või tase 4 kutsele. Hooldustöötaja võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid: Bivian Rahumägi on õppinud 2000-2014 EELK Usuteaduste Instituudis, omab hooldustöötaja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika bakalaureuseõppe, täiskasvanute koolitajana andragoogi 4 tase, omab pikaaegset kogemust täiskasvanute koolitajana.

Vaike Leola on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika, psühholoogia dotsent, täiskasvanute koolitajana andragoogi 7 tase, täiskasvanute koolitaja pikaaegne kogemus.

 

Lapsehoidja
240 h
01.09.2020 – 30.10.2020
1200 eurot

Lapsehoidja kursus järgib lapsehoidja kutsestandardi nõudeid. Sihtgrupiks on lastega tegelejad  ja koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste andmine ning täiendamine tööks lapsehoidjana. Kursus sisaldab esmaabikoolitust. Praktika toimub lastehoius. Kursuse lõpetanud saavad sooritada riikliku kutseeksami SA Kutsekoda. Lapsehoidja kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist (www.eswa.ee). Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid:

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  Ridiradiralla OÜ lapsehoidja ja tugiisik, puuetega laste vanem ning omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab 20 aastastkogemust täiskasvanute koolitajana, andragoogi 4 tase.

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad.

Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

 

Panorama Theme by Themocracy