Koolitajad

By , 17. jaanuar 2019 09:14

KOOLITAJAD:

Nr Ees- ja perekonnanimi Haridus, kvalifikatsioon Koolitus
1. Heli Luhtmaa Tallinna Ülikoolikutsepedagoogika bakalaureuseõpe, täiskasvanute koolitaja andragoogi  IV aste Sotsiaalhooldaja
Lapsehoidja
Tugiisiku koolitus
2. Anne- Ly Reede Tartu Ülikool, sotsioloogia eriala Sotsiaalhooldaja
3. Maie Sepper Tartu Riiklik Ülikool,  pedagoogika eriala Sotsiaalhooldaja
4. Vaike Leola Tartu Riiklik Ülikool,  pedagoogika, psühholoogia dotsent, täiskasvanute koolitaja andragoogi VII  tase Sotsiaalhooldaja
5. Tanel Ots Usuteaduste Instituut, Jüri koguduse õpetaja Sotsiaalhooldaja
6. Janne Liidik Tallinna Pedagoogikakool,  noorsootöö eriala, omab lapsehoidja II kutsekvalifikatsiooni. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni kutsekomisjoni liige. Lapsehoidja
Tugiisiku koolitus
7. Irma Kirst Tallinna Kergetööstustehnikum, asjaajamise ja arhiivinduse eriala Sekretäritöö
8. Katrin Talu Tallinna Ülikooli haridusteaduse magistri kraad, tööõpetuse õpetaja Õmblemine
9. Peeter Linnamäe Täiskasvanute koolitaja kutse tase VII Arvutiõpetus
10. Eve Haggi EPA  raamatupidamise eriala Raamatupidamine
11. Rait Talvoja Mahtra Talurahvamuuseumi teadur, Eesti Koduuurimise Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi liige Kodukoha lugu
12. Tiina Rahkemaa Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse. Lapsehoidja
Tugiisiku koolitus
13. Kaja Leppik Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,töötab  õpetaja ja õppenõustajana Lapsehoidja
Tugiisiku koolitus
14. Anne Helme Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö  eriala, töötab lapsehoidja ja tugiisikuna Lapsehoidja
Tugiisiku koolitus

 

Panorama Theme by Themocracy