Avaleht

By , 29. jaanuar 2010 14:31

Alu Rahvaõpistu on mittetulundusühingu Alu Rahvaõpistu Seltsi täiskasvanute koolitusasutus alates 1999. Koolitusluba nr 59566HTM.

Õppetöö toimub järgmiste õppekavade järgi: “Õmblemine“, „Lapsehoidja kursus“, „Majahoidja-ettevõtja kursus“, „Majahoidja-ettevõtja kursus“, „Asjaajamine ja sekretäritöö“, „Iluaia kujundamise alused ja põhimõtted“, „Koduhooldaja-põetaja kursus“ ja „Maaturism“ ning vabaharidusliku koolituse läbiviimiseks õppekavade „Arvutiõpetus“ ja „Suhted ja suhtlemine“ järgi.

Alu Rahvaõpistu tegeleb vabaharidusliku ja tööalase koolituse läbiviimisega teenindades kogu Rapla maakonda.  Meie põhieesmärgiks on pakkuda täiskasvanuile võimalust täiendada ja arendada oma teadmisi ning oskusi tööturul. Õppimisvalmidus, kiire orienteerumisvõime ja paindlikkus on tänapäeva maailmas hädavajalikud. Soovime, et elukestva õppe idee oleks kõigile kättesaadav sõltumata tema vanusest. Loodame, et meie poolt pakutavad koolitused annavad eluks ja tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis motiveeriks õpinguid jätkama ja annaks enesekindlust otsimaks uusi suundi elus.

ESF logo avalehele

Panorama Theme by Themocracy